رفتن به بالا

  • رئیس مرکز فرهنگی ایران در کشور مالی در گفت و گو با ستاد خبری جایزه باروت خیس:

    جایزه باروت خیس متعلق به افرادی است که ماهیت اصلی استکبار را نمایان می کنند

    احمد فتحی رئیس مرکز فرهنگی ایران در کشور مالی در گفت و گو با ستاد خبری جایزه بین المللی باروت خیس با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره هایی با موضوع استکبار ستیزی، یکی از مهمترین روش ها برای مقابله با هجمه های فرهنگی و سیاسی دشمن است، گفت: جایزه باروت خیس به یک نوعی اعلام ماهیت سیاست مداران بیگانه است و آن طور که عقل سلیم حکم می کند یک باروت، خیلی خطرناک است ولی وقتی خیس می ...