رفتن به بالا
  • دوشنبه - ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۱:۲۰
  • کد خبر : ۴۷۱۵
  • مشاهده :71 views

گزارش تصویری تحویل دعوت نامه سفرای فرانسه و آلمان در جشنواره باروت خیس به روایت “دانا”

دعوت‌نامه کاندیداهای نهایی دریافت جایزه تحقیرآمیز “باروت خیس” با حضور نمایندگانی از تشکل‌های دانشجویی کشور به سفارتخانه‌های فرانسه و آلمان ارائه شد.

e208920d-b518-4a79-b669-151888774a3a

eeedd335-5f1a-4c36-b52d-a0fc03cf791c

e61dc688-e573-426c-aa85-e33ac40cdee5

ddfb30c8-2be2-4ba8-ac17-389e96587f24

bf4c4527-fbe5-4a33-93ec-15d68792895f

c698e39b-f69d-43b3-8794-6b4fb2589f07

d3b1493c-bf85-4be3-9d83-ceb617ce76e5

d3cec779-fc68-4f4a-a5ed-1fd14ab8fd4e

d3dfafc8-d7a7-448f-a994-a34074d037be

62152de4-e5b1-453a-8d71-0df959d696c5

78882f43-a4f1-4646-98e7-e79743f54d5d

19771251-a169-4abe-98de-75fe9c91f25b

a683f449-22d4-4506-bcaf-60c1998c085f

ba97354a-0966-49ac-a8bf-9fd9af9eb9f7

3805b50a-9804-4419-80c1-e4fb6a5c53fe

837eeaab-bb81-404c-829b-37fea59ab6d3

280b9429-c48c-495f-b54b-175a41163617

098d8981-fad3-4ce1-a0dc-223fe1efc57d

74bff891-456b-48f7-af9c-4ee4a753c295

6f16f91d-0241-487d-9a21-8165eb931e24

11fdd009-4056-400b-877b-ee7d20b1a766

23aa2a7a-88bf-407f-8907-d0ca6d220832

60a6e20f-9382-46e9-964b-8cbdbb2d094d

61f9a754-69cd-43c2-b69e-8f06f91a1ba5

3e4942a2-3578-49d4-945d-ebad9d199115

3a802b45-23d3-4ce3-838d-dc1bb4ddb349

3a187bcc-91ac-49a8-be53-151259baf0b8

2dd7d248-6610-448e-b22c-4ef466246d25

2d52a3ee-0a5f-42d4-85fa-d28ba27a70b5

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه