رفتن به بالا
  • دوشنبه - ۶ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۶:۳۰
  • کد خبر : ۴۰۸۷
  • مشاهده :81 views

بیانیه جایزه اول

بسمه تعالی همواره بوده اند، فرمانروایانی که تمام جهان را قلمرو حکومت خود می پنداشتند. فرمانروایانی که با دستانی گسترده، شرق و غرب زمین را با بلند پروازی های رویایی خود تصرف می کردند و در مواردی نیز همه چیز بر وفق مراد از آب در می آمد و همه چیز دست به دست هم […]

بسمه تعالی

همواره بوده اند، فرمانروایانی که تمام جهان را قلمرو حکومت خود می پنداشتند. فرمانروایانی که با دستانی گسترده، شرق و غرب زمین را با بلند پروازی های رویایی خود تصرف می کردند و در مواردی نیز همه چیز بر وفق مراد از آب در می آمد و همه چیز دست به دست هم می داد تا حاکم خودکامه، جهانگیر و جهاندار گردد.
اما این روایت قرن ها پیش است . دوره ای که جهل، همچون سایه ای رخوت انگیز، سرتا سر زمین را در بر گرفته بود. مردم هیچ نمی دانستند واین فرعون ها بودند که می تاختند و اسکندر ها و ناپلئون ها و هیتلر¬ها. اکنون زمانه متحول شده است. جهان، بدل به گویی شیشه ای شده که هر رخ دادی که در آن می گذرد، در چشم به هم زدنی، توسط میلیاردها چشم رصد می شود. زمان زمانه آگاهی است ودانش. دیگر بازی عروسکهای خیمه شب بازی ابر قدرتهای جهان، برای کسی جلوه گری نمی کند .
دست های نهان در پس این صحنه تاریک، رخ نموده است و اکنون دیگر هرکس سخنی برلب آورد، همه میدانند مقصودش چیست؟ ابر قدرتهای شرق وغرب دیگر برای ما ابر قدرت نیستند؛ بلکه بدل به ابر وهاله ای از توهم قدرت شده اند. هاله ای که بی شک نسیمی ملایم، رشته هایش را از هم می گسلد.
این دوره و زمانه به قدر کافی شرایطی را فراهم ساخته که عروسک های خیمه شب بازی، دستشان را برای چشم بینندگان رو کنند. تکرار این اشتباهات، توهم قدرت را در نظر بینندگان واژگون ساخته و اکنون همه بینندگان می دانند آن که بر فراز صحنه، قدرت نمایی می کند، تکه هایی است از پارچه و از نخ هایی فرسوده و کهنه.
این عروسک ها گاهی در پس بازی هایشان نا خواسته دست به افشا گری هایی می زنند که حقایق را بیش از پیش، در برابر دیدگان مردم می نهند. همان نخ هایی که عروسک ها را وادار به حرکت و زندگی می کند، گاهی بدل می شود به طنابهای دار عروسک ها و این پایان عمر آنهاست. این روز اکنون فرا رسیده. روزی که هویت و ماهیت واقعی عروسک ها آشکار شده است . باروت خیس، آغازی است بر معرفی عروسک ها، با ظاهری خطرناک و قدرتمند، اما باطنی نخ نما و فرسوده. عروسک های قدرت، پهلوانانی از جنس پنبه وپارچه، اما بسیار اغواگر و فریبا. القاء کننده توهم قدرت و تسلط. باروت خیس کلکسیونی از این عروسک ها را گرداگرد هم می چیند و موزه ای فراهم می آورد از آدم هایی که مدعی قدرت و سلطه اند، اما اکنون پس از اشتباهات سهوی خود دیگر برای ما بدل به کاریکاتوری خنده دار و مضحک شده اند.
باروتی که خیس شود اما همچنان دعوای قدرت و تهدید داشته باشد کاریکاتوری بیش نیست.
جایزه باروت خیس به نمایندگی از ملت شریف و بیدار ایران اسلامی، جسورانه دست به انتخاب و نمایش آدمهای مضحکی می زند که همواره پوشالی بودنشان برای همگان آشکار بوده و هست و این ماهیت، هنگامی که آمیخته با خود باوری کاذبشان می شود، بدل به حماقتی بی پایان می گردد.
باروت خیس، با شعار عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد… از همین لحظه، موجودیت خود را به عنوان رسوا کننده قدرتمندان بی چشم و گوش، به مردم جهان اعلام می دارد. هرچند که قرار است هر ساله از این افراد تقدیری نمادین صورت گیرد، اما همه می دانیم که این تقدیرها به معنی تحسین وتمجید نیست. بلکه اعلام ماهیت سیاست مداران بیگانه است. . عقل سلیم حکم میکند باروتی که خیس شده باشد هر چند که باروت است وقدرتمند وخطرناک؛ اما هیچ خطری ندارد چون تنها براده ای است بی خاصیت و بی اثر از جنس کینه و بخل و زورگویی.

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه